ΆΝΕΜΟΣ TABLE TENNIS ACADEMY

ΣΚΟΠΟΙ

Αυτό το ταξίδι ενέπνευσε μια ομάδα έμπειρων, δημιουργικών και καταξιωμένων πρωταθλητών και προπονητών στο χώρο της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, να συστήσουν τον μη κερδοσκοπικό φορέα, με την επωνυμία “ΑΝΕΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ " ώστε να προάγει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και να γίνει αρωγός ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η "ΑΝΕΜΟΣ ΑΜΚΕ", ιδρύθηκε ώστε<br> να εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς και στόχους:

Η "ΑΝΕΜΟΣ ΑΜΚΕ", ιδρύθηκε ώστε
να εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς και στόχους:

Το πινγκ πονγκ στην ζωή μας

Η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

συμμετοχη

Ο σχεδιασμός, εκπόνηση, κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση:
α) στην εξάσκηση σώματος και πνεύματος,
β) στην υγιεινή διαβίωση και την υγεία δια μέσου της άσκησης,
γ) στη μαζική δημιουργική απασχόληση και άθληση,
δ) στη φυσική δραστηριότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες,
ε) στην αναψυχή,
στ) στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ειδικών επιστημόνων προπονητών , εκπαιδευτών και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα που έχουν σχέση με τις αθλητικές, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες και εν γένει τους σκοπούς της Εταιρίας,
ζ) στην οργάνωση και διαχείριση όλων των παραπάνω.
η ) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η εξελιξη μεσω του αθλητισμου

Η συστηματική έρευνα, η μελέτη και η εφαρμογή αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, σωματικές, πνευματικές και αθλητικές τάσεις, τεχνικές, εξελίξεις και ανάγκες.

ισοτητα στον αθλητισμο

Η προώθηση και διάδοση αθλητικών δραστηριοτήτων και δράσεων που προάγουν την άσκηση δίχως διακρίσεις σε βάρος του φύλου, των ατομικών και των κοινωνικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου.

1) Η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων όπως αυτά έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες για το αθλητισμό και τον πολιτισμό κρατικές αρχές , ΟΤΑ ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .
2) Η διδασκαλία είτε προς ομάδες προσώπων είτε σε ατομικές συνεδρίες είτε μέσω του διαδικτύου των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της εταιρείας .
3)Η διδασκαλία στα μέλη αθλητικών και καλλιτεχνικών φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών ( δημόσιο , σχολεία , αθλητικά σωματεία , πολιτιστικά σωματεία κλπ ) με τους οποίους θα συνεργάζεται η εταιρεία .
4)Η οργάνωση και επίβλεψη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια λειτουργίας των εκπαιδευτικών , αθλητικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται .
5)Η διοργάνωση κάθε φύσεως εκδηλώσεων πολιτιστικών , καλλιτεχνικών , αθλητικών , εκπαιδευτικών , φιλανθρωπικών στις οποίες μπορούν να φιλοξενούνται δραστηριότητες συνεργαζόμενων φορέων .
6)Η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των παραπάνω προγραμμάτων στον ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και η εφαρμογή τους.
7)Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρίας.
8)Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής, οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.
9)Η συμμετοχή σε κάθε μορφής προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικά.
10)Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών της.
11)Η συμβολή στην ηθική, πολιτιστική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των μελών της καθώς και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.


Κάθε συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

What Members Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΣ

Έχοντας συνεχή παρουσία από το 2011 ο Άνεμος Table Tennis Academy έχει κατορθώσει να οργανώσει πληθώρα δράσεων καθώς και να ενισχυθεί με αρκετούς εθελοντές με στόχο την διάδοση της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ90
  • ΤΟΥΡΝΟΥΑ80
  • ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ70
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησής σας. Αποδέχομαι Περισσότερα